Με την είσοδο και την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα “animalcareclinic.gr” (που αναφέρεται επίσης ως “η εταιρεία”, ο “ιστότοπος” ή “εμείς”) συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σελίδας. Με τη χρήση, την προβολή, την αποθήκευση, την αποθήκευση ή με άλλο τρόπο την αλληλεπίδραση με αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε με κάθε έναν από αυτούς.

Περιηγούμενοι στον ιστότοπο “animalcareclinic.gr” συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς, δυστυχώς δεν είστε σε θέση να συνεχίσετε την περιήγηση.

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τους επισκέπτες του ” animalcareclinic.gr”. Οι ακόλουθοι όροι εφαρμόζονται επίσης στις υπηρεσίες και προσφορές που παρέχονται από την “animalcareclinic.gr”, εκτός από το ότι ακολουθούνται από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις σε αντίθεση με τους όρους και τις διατάξεις που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτοί οι όροι ισχύουν όταν περιηγείστε ή όταν πραγματοποιείτε μια απομακρυσμένη αγορά χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο. Με την υποβολή μιας παραγγελίας σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους.

Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος, μη εφαρμόσιμος ή παράνομος από οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή η εν λόγω πρόβλεψη πρέπει να εξαιρεθεί από τους όρους σαν να μην είχαν συμφωνηθεί ποτέ οι παραβατικές διατάξεις, χωρίς να επηρεάζεται το κύρος των άλλων διατάξεων, οι οποίο παραμένουν σε ισχύ.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ιστότοπος “animalcareclinic.gr” λαμβάνει μέριμνα για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτόν, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων που έχουν αποφευχθεί ή έχουν συμβεί απροσδόκητα. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα, ή πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Ο επισκέπτης επισκέπτεται και διαβάζει την ιστοσελίδα με δική του ευθύνη και έχει πάντα την ευθύνη να αξιολογεί και να ελέγχει ό,τι διαβάζει.

Οι πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορούν να εκληφθούν από τον χρήστη ως “συμβουλές” ή ως “οδηγίες” ακόμα και αν υπονοούνται ως τέτοιες. Ειδικότερα, η τελευταία δεν μπορεί να υποκαταστήσει επιστημονικές συμβουλές όπως αυτές που θα παρέχονταν από έναν ειδικό στο πλαίσιο μιας κλινικής εξέτασης και τις οποίες ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ζητήσει από αυτόν. Ως εκ τούτου, ο ιστότοπος δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα των πληροφοριών και δεν έχει καμία ευθύνη για την εφαρμογή τους από τον χρήστη.

Το περιεχόμενο των δημιουργών, τρίτων ή συνεργατών της ιστοσελίδας είτε πρόκειται για πληροφορίες είτε για απόψεις και τα οποία δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις και τις απόψεις όσων τα γράφουν και για τα οποία η αποκλειστική ευθύνη ανήκει σε αυτούς και όχι στον ιστότοπο.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστεί αυτός ο ιστότοπος προσβάσιμος σε όλα τα προγράμματα περιήγησης. Ο ιστότοπος “animalcareclinic.gr” δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν από το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, τη συσκευή του, το πρόγραμμα περιήγησης, την ασφάλεια και τα ζητήματα που σχετίζονται με το χρήστη, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών και παραλείψεων τρίτων.

Σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμφωνείται ρητά ότι ο ιστότοπος “animalcareclinic.gr”, τα στελέχη, το προσωπικό, οι προμηθευτές, οι τρίτοι παρόχοι και οι λοιποί συνεργάτες της από και έναντι οποιασδήποτε ευθύνης, και αποζημιώσεων (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών) για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεων που προκύπτουν από οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύετε ή μεταδίδετε με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας “animalcareclinic.gr” συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων) αξιώσεων για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δυσφήμησης.

Ο ιστότοπος “animalcareclinic.gr” δεν εγγυάται την ακρίβεια, την εγκυρότητα, τη διαθεσιμότητα, την πληρότητα και την λειτουργία του ολικώς ή μερικώς. Ο ιστότοπος “animalcareclinic.gr” δεν εγγυάται ότι είναι απαλλαγμένος από ιούς και δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκύπτουν από οποιοδήποτε είδος χρήσης ή την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Η χρήση της ιστοσελίδας δεν σας παρέχεται χωρίς τους προαναφερθέντες περιορισμούς. Όπου σε αυτόν τον ιστότοπο υπάρχουν διαφημίσεις ή εξωτερικοί σύνδεσμοι προς τρίτες ιστοσελίδες, είναι σαφές ότι αυτή η τρίτη ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το δικό της περιεχόμενο.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εκτός από τα πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν σε τρίτους, όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην “animalcareclinic.gr” και προστατεύεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενδεικτικά, τα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας που παρακρατούνται από τον ιστότοπο είναι: φωτογραφίες, βίντεο, εικόνες, κείμενα, γραφικά κ.λπ. Όλα τα άλλα προϊόντα πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση προϊόντος πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος ιστοτόπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα και τα εμπορικά σήματα του ιστοτόπου και της συνδεδεμένης με αυτόν επιχείρησης  δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ή της δημοσιότητας σχετικά με τη διανομή υλικού στην Ιστοσελίδα μας, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.

Απαγορεύεται η αναμετάδοση, τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναπαραγωγή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, τροποποίηση, σύνθεση παράγωγων έργων, αποθήκευση ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπορικά ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση του παραπάνω υλικού χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του animalcareclinic.gr.

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση θα είναι τα δικαστήρια της Ρόδου. Για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους φορείς για εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.annis.gr, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ: 1520, fax: 2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, 144 Alexandras Ave., 114, Αθήνα, τηλ.: 2106460734, fax: 2106460414), στις Συμφωνίες Για τη Φιλική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών (άρθρο 11 του Ν. 221/1994), οι οποίες βασίζονται στις τοπικές αρχές της χώρας και στην Ευρωπαϊκή Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών  Ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕπιτροπήςΔιαλυμένη-ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr.